วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์ บริหารุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ เป็นสถานศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิชาบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
ธุรการ
ลักษณะงาน:   งานประจำ (Full Time)
รายละเอียดของงาน :  วิทยาลัยเทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ ต้องการรับสมัครพนักงานธุรการประจำวิทยาลัย
สถานที่ปฏิบัติงาน :  วิทยาลัยเทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร :  - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป
 - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 - ใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 - มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับงานในสถานศึกษา
 - มีความขยัน อดทน
อัตราที่รับ:  2 อัตรา
เงินเดือน:  ตามวุฒิ
วิธีการสมัคร :  - สมัครงานผ่านเว็บไซต์
 - สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 - ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 - โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
ติดต่อ :  คุณแพร

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์ บริหารุรกิจ
202 ซ.เพชรเกษม 18 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.    กรุงเทพมหานคร   10600  
โทรศัพท์ 0-2457-8111    โทรสาร 0-2467-0151
E-mail parewa.parewa@gmail.com   เวปไซต์ http://tvbac.ac.th

 สมัครงานออนไลน์          ส่งงานให้เพื่อน          เก็บงานลงแฟ้ม         พิมพ์รายละเอียด